Våre folk

Betongarbeid har totalt 15 fast ansatte. Vi jobber aktivt for å øke kvinneandelen i selskapet.

Betongarbeid benytter innleide arbeidstakere og entreprenører for tjenester som ikke fins internt i egen bedrift og tekniske fag.  Vurderings– og godkjenningskvalifikasjoner etter egen systemrutine.  Tilknyttede foretak som arbeider under vår ansvarsrett vurderes, godkjennes og styres som egne ansatte.

Vi er godkjent lærlingebedrift
Vi har hatt flere lærlinger gjennom årene, og høstet god erfaring rundt dette.  Vårt mål er å ha lærlinger til enhver tid.

Ledelse
Eli Sævareid – gründer, eier og daglig leder.

Dag Hermansen – senior prosjektleder
Dag er utdannet tømrer med 35 års erfaring innen byggebransjen.  Startet sin karriere i 1986 som lærling, og har etter hvert jobbet som BAS, formann, byggeleder og som prosjektleder.

Drifter Betongarbeid sammen med eier og daglig leder Eli Sævareid.

Han har det overordnete ansvaret på samtlige prosjekter og gjennomføringen av dette, fra oppstart til overlevering.  I alle prosjekter har han kontakt med byggherren.

Przemyslaw Barwiolek – Anleggsleder/ Formann
14 års erfaring som betongformann og driftsleder med hovedvekt på drift egenproduksjon betong og konstruksjon.  Kalkulerer og koordinerer egenproduksjon betong- og konstruksjon.

Fremdriftsplanlegging og tilrettelegging av interne og eksterne fagressurser samt innkjøp materialer og utstyr.

%d bloggere liker dette: