Betongarbeid ønsker å bidra

Vi prøver å bidra i til et bedre samfunn innen flere områder. Dette spenner seg fra sponsing av ungdomsaktiviteter til arbeidstrening. Arbeidstrening med mål å hjelpe ungdom tilbake til samfunnet.


Sponsing
Idrett inkludererer ungdom fra alle samfunslag. Derfor sponser vi:

Manglerud Star Hockey

Tunet IBK – innebandy

Sentral godkjenning

Betongarbeids «Sentral godkjenning» finner du her.«Sentral godkjenning» er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.  «Direktoratet for byggkvalitet» (Dibk) til er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  • Sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg.
  • Forutsigbare regler for effektiv ressursbruk i byggeprosessen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

«Fagrådet for våtrom» (FFV) har utarbeidet «Byggebransjens våtromsnorm» (BVN).  BVN er et verktøy for planlegging, bygging og vurdering av våtrom (baderom, dusjrom og vaskerom).  Målet er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid, det vil si å lage solide, funksjonelle og varige våtrom som blir overlevert (kunden) med en god brukerveiledning.

Fagrådet skal dessuten drive utdannings- og informasjonsvirksomhet og i tillegg være et forum for erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike fagmiljøer.  

FFV vil også bidra økonomisk og faglig til nødvendige forsknings- og utviklingsarbeider, nyttiggjøre seg disse resultatene tverrfaglig og sørge for at de blir spredd.

Miljø

Betongarbeid jobber mot å nå fossilfrie byggeplasser på alle sine prosjekter innen 2 år.

Dette vil være med å redusere utslippene av klimagasser.

Vi har også et stort fokus på gjenbruk av materialer.

Det benyttes også «Lavkarbonbetong» i våre prosjekter.

Betongarbeid har som mål å være ledendene innen miljø.

Org. nr: 812016482